emmalani

OE07 Ola Ka Leo Hone O Emalani i Nā Pua (Queen Emma, King Kamehameha IV) – Image: 15.75" x 19.5"; With Borders: 17" x 22"